Presenteren

Goed kunnen presenteren is een gave.” Dit is een veelgehoorde uitspraak. “Goed presenteren kun je leren”, zetten wij daar graag tegenover. Waarom vinden veel mensen het zo lastig om in het openbaar te spreken? Welke kansen laten zij hierdoor onbewust, of soms zelfs bewust, aan zich voorbijgaan?

Welke mogelijkheden voor onze ontwikkeling ontstaan, als we onze persoonlijke barrières overwinnen? Wat ontstaat er wanneer we in staat blijken ons standpunt overtuigend en inspirerend te kunnen overdragen?

De training Presenteren is een interactieve en praktijkgerichte training waarin alle aspecten aan de orde komen die van belang zijn voor een overtuigende presentatie.

Doelgroep:

De training is bestemd voor diegenen die vanuit hun functie voor groepen mensen (zouden) moeten spreken, en hier krachtiger in willen leren overkomen.

 

leidinggeven persoonlijke presenteren verkoop

Doelstelling

De training heeft tot doel de deelnemer de mentale en inhoudelijke bagage te geven, die nodig is voor het geven van een boeiende presentatie. Daarbij leert de deelnemer om te gaan met de spanning die het geven van een presentatie met zich meebrengt.

Onze aanpak

Op een interactieve en individueel coachende wijze wordt ingegaan op de aspecten die van belang zijn  voor het houden van een boeiende presentatie.

Na het volgen van de training Presenteren heeft de deelnemer onder andere antwoorden op de navolgende vragen:

  • Welke onbewuste aspecten van het menselijk gedrag spelen een rol bij presenteren?
  • Welke presentatiemodellen bestaan er?
  • Wat is mijn stijl van presenteren?
  • Hoe kan ik mijn persoonlijke voorkeuren benutten om mijn toehoorders te overtuigen?
  • Wat zijn de voor- en de nadelen van verschillende presentatie hulpmiddelen?
  • Hoe krijg en behoud ik optimaal contact met mijn publiek?
  • Hoe creëer ik herinneringswaarde van mijn boodschap?
  • Op welke manier spoor ik mijn toehoorders tot actie aan?
  • Hoe behoud ik te allen tijde de leiding tijdens vragen en discussies?
  • Hoe kan ik beter omgaan met de spanningen die het geven van presentaties met zich mee brengt?

Deze training kan ook als uitgangspunt dienen voor een incompany traject. De modulaire opbouw van onze content geeft de mogelijkheid uitsluitend die thema’s te belichten die helpen om de doelstellingen van de opdrachtgever daadwerkelijk te realiseren in de onderneming.

Duur van training

De training beslaat 2 dagen van 09.00 – 17.00 uur met een intervalperiode tussen de trainingsdagen van 2-4 weken.

Een Insights Discovery® Profiel maakt standaard onderdeel uit van deze training. Meer informatie met betrekking tot dit instrument vindt u onder de button Insights Discovery®.

DOWNLOAD INHOUD TRAINING PRESENTEREN
leidinggeven presenteren verkoop
Ontvang gratis de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tussen inkoop en verkoop

SCHRIJF U GRATIS IN