+ Category Management

Waar de traditionele inkooporganisaties vaak de focus hebben op kostenbesparingen, richt Category Management zich op het inkopen van resultaat voor de organisatie, op de meest optimale wijze. Omdat er direct wordt aangesloten op de strategie en doelen van de Business leidt Category Management tot een betere integratie en acceptatie van inkoop in de organisatie.

Category Management: het managen van inkoopcategorieën

Category Management begint met het indelen van de ingekochte producten en diensten in “categorieën” van soortgelijke of aanverwante producten op een dusdanige manier dat dit past bij de interne organisatie en de leveranciersmarkt. Deze categorieën worden vervolgens “gemanaged” als ware het een Business Unit, waarbij het optimale uit de markt gehaald moet worden om de doelen van de business en de klant te bereiken.

category-management-click

+ Category Strategy

Hoe de doelen van de business bereikt gaan worden wordt weergegeven in de Category Strategy. Dit is een uitgebreide analyse van de interne en externe markt, uitmondend in een concreet plan, dat beschrijft op welke wijze de gestelde doelen bereikt gaan worden. Het op deze wijze bij elkaar brengen van producten, diensten, interne- en  externe markt, strategieën en marktontwikkelingen leidt tot de identificatie van verbetermogelijkheden en het op optimale wijze bijdragen aan de doelen van de business. Hierbij komt ook zeker de implementatie aan de orde, zodat vooraf al duidelijk is wat er concreet in de praktijk moet gebeuren om de doelen te bereiken, wat hierbij de planning is en wie daarin welke rol, taken en verantwoordelijkheden heeft.

incompany trajecten

De opleiding  

De opleiding Category Management wordt zowel inhouse als als open training gegeven. De deelnemers leren wat het managen van een categorie inhoudt en hoe van categoriedefinitie te komen tot een concreet plan. Belangrijk is het inzicht in de betekenis voor de organisatie en hoe het in de praktijk toepasbaar is. Hiertoe zal continue de koppeling worden gelegd tussen de theoretische modellen en de toepassing in de praktijk waarbij een handboek van tools en templates en best practices zal worden opgebouwd. De opleiding zal worden afgesloten met een Category Strategy of Category Plan dat gedurende de opleiding wordt gemaakt en gebaseerd is op de praktijksituatie van de individuele deelnemer.

+Resultaat:

Na de opleiding heeft de deelnemer:

 • de benodigde kennis om een artikelcategorie te managen op een wijze die aansluit bij de behoeften van de klant
 • inzicht in hoe je de wensen en eisen van de klant kunt omzetten in een Category Strategy
 • de tools om een Category Strategy om te zetten in concrete acties en resultaat
 • zelf een Category Strategy gemaakt voor zijn/haar eigen praktijksituatie
 • een handboek met tools, templates en best practices

+Programma

De opleiding beslaat 3 dagen (of 6 dagdelen á 3,5 uur) plenair, verspreid over drie maanden en optioneel per deelnemer 1 dag (4 x 2uur) persoonlijke begeleiding bij het maken van het plan.

Dagdeel 1 en 2:  Inleiding tot Category Management

 • Inkooporganisatievormen en werkwijzen
 • Volwassenheid fasen bij inkooporganisaties
 • Wat is Category Management, wat is een Category Strategy
 • Hoe bepaal je een artikel categorie
 • Hoe analyseer je de uitgaven
 • Stakeholder management

 Dagdeel 3 en 4:  Interne en externe analyse

 • Het bepalen van de requirements
 • Het analyseren van de requirements
 • Hoe bepaal je de cost drivers
 • Hoe analyseer je een prijs en prijstrends
 • Wat is een cost model
 • Hoe analyseer je de huidige leveranciers.
 • externe analyse: markt en supply chain
 • Aansluiten op de business

Dagdeel 5 en 6:  Het bepalen en implementeren van de strategie

 • Hoe bepaal je de portfolio strategie
 • Hoe vertaal je dit in een concrete inkoopstrategie
 • Op welke manier link je deze aan organisatie strategie, doelstelling en prioriteiten
 • Category teams
 • Het bepalen van de Kritische Succes Factoren voor de strategie
 • Hoe implementeer je een strategie
 • Business case
 • Risicomanagement

Deze opleiding kan op maat  worden aangepast aan de situatie van uw bedrijf en zal een interactief karakter hebben, waarbij de behoeften uit de groep de diepgang van een onderwerp bepalen.

inkopers

Inschrijven voor de open training Category Management:

De training Category Management is een inhouse inkooptraining en wordt ook als open training gegeven. De volgende data waarop deze training wordt gegeven zijn:

 • vrijdag 8 maart, woensdag 10 april, woensdag 8 mei
 • maandag 18 maart, maandag 15 april, maandag 27 mei
 • woensdag 17 april, woensdag 22 mei, woensdag 19 juni

Je gaat met een nieuw en modern category plan 2019 in!  De kosten zijn 1950 Euro per deelnemer. Wil je je inschrijven voor een open training? Vul het formulier hieronder in:

Inschrijven

[contact-form-7 id="15716" title="Inschrijven"]

De meest gevraagde trainingen:

+ Inkooptraining voor Verkopers

+ Inkooptraining voor Verkopers

Leer hoe de verschillende type inkopers denken, werken en hun strategie bepalen Breng deze kennis in praktijk door tijdens de training te oefenen met een ervaren inkoper.

+ Waarde verkopen

+ Waarde verkopen

Tijdens de training Value Based Sales & Account Management leert u  hoe u de toegevoegde waarde van uw product of dienst voor uw klant kunt bepalen en dit succesvol overbrengt aan uw klanten.

+ De Onderhandelgame

+ De Onderhandelgame

Wie bereikt het beste resultaat voor zijn organisatie, zijn team maar ook voor zichzelf? In deze onderhandeltraining gaat het om het resultaat.

+ Category Management

+ Category Management

Maak binnen 3 maanden Category Plan en leer hoe een diepgaande analyse kan leiden tot een grote bijdrage aan de business.

+ Leads Genereren

+ Leads Genereren

De training leads genereren is gebaseerd op de kennis die +CLICK heeft van inkooporganisaties, het inkoopproces en de waardeketen bij uw klanten. Na deze training bent u in staat om de leads te genereren waarvan u weet op welke wijze u waarde kunt toevoegen. U weet hoe u van deze leads klanten kunt maken in een vroeg stadium van het inkoopproces.

Trainers

Trainers

De trainers van CLICK! hebben allen meer dan 15 jaar praktijkervaring in het vakgebied waarin ze training geven. Ze kunnen dus als geen ander de link leggen tussen uw praktijksituatie en de theorie.

Ontvang gratis de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tussen inkoop en verkoop

SCHRIJF U GRATIS IN