+ de Pionier

De Pionier is binnen de inkooptypes een bijzonder geval. Dit is de inkoper die professionele inkoop initieert, of de stap naar een hogere volwassenheidsfase van de inkooporganisatie inzet. De Pionier is dus vroeg betrokken is bij het inkoopproces. Aan de andere kant, door de eerste binnen de organisatie te zijn die deze weg inslaat, hebben Pioniers een lage mate van integratie in de organisatie.

Pioniers kunnen zeer ervaren en senior in hun vak zijn, maar voor de eerste keer in hun huidige organisatie een nieuwe werkwijze voor inkoop implementeren is een lastige opgave. De organisatie is nog niet gewend aan deze wijze van professionele inkoop en staat er wellicht ook niet helemaal voor open, maar het management ziet de voordelen. De voordelen die het management ziet zijn meestal kostenbesparingen.

Pioniers: wat houdt hen bezig?

Pioniers hebben veel aan hun hoofd. Ze staan tussen hun stakeholders en het management in. Waar het management van de pionier kostenbesparingen verwacht, is de organisatie is erg kritisch.  Men verwacht dat kostenbesparingen hand in hand gaan met een lagere kwaliteit of lagere service graad. De interne organisatie is bang om de vertrouwde leveranciers en de positie die zij hebben bij die leveranciers te verliezen.

De belangrijkste zorg van een Pionier is: hoe haal ik mijn targets, houd ik iedereen tevreden en implementeer ik een nieuw of verbeterd contract? Hoe vind ik een leverancier die kostenbesparingen levert terwijl de service graad op het huidige niveau blijft en me helpt de interne gebruikers tevreden te stellen.

Pioniers: wat doen ze?

Pioniers zoeken naar partners. Of ze nu ervaren inkopers zijn of niet, voor hun succes hebben zij leveranciers nodig waarop ze kunnen vertrouwen. De leverancier moet de kwaliteit en service graad leveren waar de organisatie aan gewend is tegen een lagere prijs. De Pionier moet vervolgens zijn interne stakeholders ervan overtuigen dat processen, specificaties en leveranciers gewijzigd kunnen worden en dat daarmee kosten bespaard kunnen worden zonder kwaliteit te verliezen.

De Pionier werkt professioneel en voert een volledig inkoopproces met een objectieve leveranciersselectie uit. Pioniers vragen hun leveranciers om veel support vragen, meestel meer dan de prijs of het volume rechtvaardigt, omdat ze het contract succesvol willen implementeren.

open trainingen

Pioniers: wat zijn hun tactieken?

Pioniers vragen leveranciers om input voordat ze het inkoopproces opstarten. Ze betrekken hun interne stakeholders vanaf het begin bij het inkoopproces. De Pionier begint uitsluitend aan een project wanneer hij ervan overtuigd is dat dit project hem helpt zijn targets te bereiken.

Daartoe maakt de Pionier eerst een uitgebreide analyse van de uitgaven van zijn organisatie. Hij zoekt uit waar de organisatie het meeste geld aan besteed, door wie en waarom. Hij brengt dit in kaart en vindt op deze manier de inkooppakketten waar hij zijn aandacht op richt. Door te kijken wie dat geld uitgeeft vindt hij ook zijn interne stakeholders. De Pionier kiest als eerste de inkooppakketten die hem het meeste opleveren in de zin van besparingen en verbeteringen en die het makkelijkst te implementeren zijn, het zogenaamde “laaghangende fruit”

Pioniers zullen een volledig inkoopproces uitvoeren en zullen de prijs scherp uitonderhandelen, maar nemen daarbij kwaliteit, implementatie en dienstlevering in hun overwegingen mee. De Pionier zal zich immers moeten bewijzen bij zijn management en zijn interne stakeholders. Pioniers zullen daarom streven naar samenwerking met de leverancier.

Pioniers: Hoe gaan we ermee om?

Pioniers zijn geen een bedreiging voor de verkoper maar eerder een kans. Pioniers moeten inkoop in het algemeen, en zichzelf in het bijzonder, “neerzetten” in hun organisatie. Dit betekent voor de verkoper dat hij moet proberen de Pionier te helpen zijn doelen te bereiken. Hoe doe je dat?

Investeer in Pioniers
De leverancier moet investeren in de Pionier. Hij is immers de sleutel tot de organisatie van de klant. Bouw geen veiligheid in in aanbiedingen door hogere prijzen of ongunstige betalingscondities. Biedt juist een lagere prijs doe meer moeite doen voor deze inkoper dan de prijs of de grootte van het contract rechtvaardigt.

“Verkopers maken vaak de fout de aangeboden prijs te koppelen aan het verwachte volume in plaats van het potentieel van de klant. Zij vragen de klant om eerst een bepaald volume te kopen en willen daarna pas over een lagere prijs praten. Dit is zeker bij deze inkoper funest.”

De Pionier moet eerst aantonen dat er een voordeel is en daarna zijn organisatie overtuigen gebruik te maken van de verbeter opties die hij biedt. Hij heeft dus nog geen idee van het volume dat hij gaat afnemen.

TIP: Het is aan de leverancier om de eerste stap moeten zetten. Bovendien moet dit moet een grote stap zijn! Vergeet echter niet om iets terug te vragen voor deze investering, bijvoorbeeld: toegang tot stakeholders, marktinformatie of lange termijn contracten.

Help Pioniers hun doelen te bereiken
Als je Pioniers helpt succes te hebben, heb je er op lange termijn profijt van als leverancier. Stel jezelf deze vragen:

  1. Wat wil de inkoper bereiken bereiken?
  2. Welke barrières komt hij daarbij tegen?
  3. Wat heeft hij nodig om zijn organisatie te overtuigen?

TIP: Als leverancier heb je dit wellicht al vaker meegemaakt en heb je voldoende nuttige tips voor de Pionier over hoe hij dit voor jouw productenpakket aanpakt.

Deel kennis
Wat de Pionier nodig heeft om succes te hebben in zijn organisatie is kennis. Geef de Pionier daarom alle kennis die je hebt, ook al vraagt hij daar niet om en vertel hem hoe hij die kennis goed kan gebruiken.

Marktinformatie, prijsinformatie, specificaties en al het andere dat hem kan helpen om de optimale oplossing voor zijn organisatie te vinden is waardevol! Als de Pionier deze informatie gebruikt om een goede verbeteroptie aan zijn interne stakeholders te “verkopen” dan helpt hij jou als verkoper weer!

TIP: Natuurlijk weet jij als verkoper ook wel dat je de informatie die je deelt toesnijdt op die zaken die jouw product of dienst onderscheiden van de concurrentie!

Focus op implementatie en overtuigen van stakeholders
De grootste uitdaging van de Pionier is de implementatie van het contract en het overtuigen van zijn eigen organisatie. Dit is een goed punt om te benadrukken in de offerte en de communicatie met de pionier. Wijs op ervaring in soortgelijke situaties en geef hier voorbeelden van.

TIP: Leg uit welke problemen hij kan tegenkomen bij de implementatie of het gebruik van het contract en hoe hij deze zou kunnen oplossen. Toon deskundigheid op dit gebied aan!

Detaillistisch in prijs en specificatie
Als de Pionier in eerste instantie bij zijn inkoopteam en later in zijn organisatie steun gaat zoeken voor zijn nieuwe oplossing, dan kijkt men kritisch naar deze oplossing. De inkoper moet dus aan kunnen tonen dat overal rekening mee is gehouden en dat alles is meegenomen. Het is duidelijk is wat er wel en niet in de prijs begrepen is.

TIP: Zorg voor prijzen van alle componenten van het product of de service en wees voorbereid op veranderingen in de specificaties. Interne klanten van de Pionier gaan hogere eisen aan het product of de dienst stellen dan ze bij hun huidige leverancier doen om risico’s te managen en de nieuwe oplossing te testen.

Stel een pilot project voor
Om te voorkomen te veel energie te steken in een onzekere klant en om de interne stakeholders van de inkoper te leren kennen is een pilot project een goede oplossing. Stel de inkoper voor om het product of de dienst te “testen” in een beperkt onderdeel van zijn organisatie of proces. Werk tijdens dit pilot project nauw met de inkoper samen en neem de inkoper zo veel mogelijk werk uit handen.

TIP: Probeer in contact te komen met zijn interne stakeholders, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hun eisen, wensen en deskundigheid.

Pioniers: samenvatting
Pioniers zijn een investering in de toekomst. Zij zullen zichzelf moeten bewijzen en daar zal een lagere prijs en meer aandacht dan het volume rechtvaardigt voor nodig zijn. Help hen hun targets te halen. Dit is je kans op een goede relatie met een core account! Richt je op implementatie en stel een pilot project voor om toegang tot de stakeholders te krijgen.

Ten slotte:
Welke optie werkt nu het best in welke situatie? Om dit te begrijpen is het belangrijk dat we, naast de inkooporganisatievorm waarin de inkoper functioneert, ook kunnen herkennen wat de inkoopstrategie van de inkoper is. Kortom, de inkoper is niet alleen leidend, de inkoper is ook te sturen. Verdiep je niet alleen in zijn koopproces maar ook in zijn strategie!

Ontvang gratis de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tussen inkoop en verkoop

SCHRIJF U GRATIS IN